HACI BAYRAM-I VELİ CAMİİ ÇİLEHANESİ

Bayramilik’te manevi olgunluğu elde etmek üzere kırk gün süre ile insanlardan ayrılıp küçük bir çile odasında kalıp Allah’ı düşünmek, O’na ibadet etmek,O’nun isimlerini anmak, susmak, az  yemek az içmek gibi uygulamalar büyük önem arzeder.Burda amaç zihnin Allah düşüncesi üzerinde yoğunlaşma yeteneği elde etmesidir.Bu uygulamanın temelinde Peygamber Efendimizin (SAV) peygamberlik gelmeden önce Hira mağarasında bir süre insanlardan uzak kalması, yine O’nun Ramazan ayının son on gününde itikafa çekilmesi vardır.

Hacı Bayram-ı Veli Camii ‘nin alt katında bu amaçla inşa edilmiş bir çilehane mevcuttur.Aşağıda çilehaneye ait kroki çizimi verilmiştir.


 

Çilehanenin biri caminin doğu kapısına açılan ancak şimdi ızgara ile kapatılan, diğeri ise son cemaat yerinin doğu köşesinde olmak üzere  iki asıl girişi vardır.Ayrıca caminin içinden de merdivenli bir girişi bulunmaktadır.Bu girişler kroki çizimde G1 ve G2 ile gösterilmiştir.Günümüzde girişler son cemaat yerinden yapılmaktadır.Kroki çizimde G2 ile gösterilen giriş  resmi aşağıdadır.

 
 Son Cemaat Yerinden Çilehaneye Giriş

 Çilehanenin bulunduğu alan cami gibi dikdörtgen planlıdır.

Ancak bu dikdörtgen düzgün kenarlı değildir.Taş duvarlar, beyaz badanalı ve sadedir.Süsleme yapılmamıştır.Her iki girişten merdivenle, harimin yaklaşık 1/10 büyüklüğündeki düzgün olmayan bir  dikdörtgen şeklindeki odaya inilir.Bu odanın batısında, yarı büyüklüğünde ikinci bir oda daha vardır.Bu odalardan ilki çeşitli amaçlarla kullanılabilecek bir giriş, diğeri abdest odasıdır.Günümüzde bu odalar ibadet  amaçlı kullanılmaktadır. 


Çilehaneye girişteki ilk oda

 
Çilehane içindeki küçük oda

 Çilehanenin çile odaları ilk odaya açılan  düzgün olmayan bir koridor boyu sıralanmışlardır.Bunlar dört tanedir.En sondaki çile odası mihrabın altına oldukça yakındır.Düzgün olmayan kare planlı bu odaların havalandırma bacaları vardır.Bu odaları   Hacı Bayram-ı Veli  ve öğrencileri Akşemseddin, Şeyh Eşrefoğlu Rumi ile tarikat üyeleri  kullanmışlardır.

 
Çile odaları giriş koridoru 

 

  Mevlana Şems' e hayran
  Yunustaki aşka kurban
  Hacı Bayram Dede yandı buldu irfan
  Maksudum sensin Allah

                                 Konyalı Genç Osman Dede