NASİHATLARI

·        Mutlaka Konstantiniyye alınacaktır, ama bunu bir öfke, hiddet işi haline sokmamak bu işi bir illeti tedavi etmek için yapmak lazım.Hiddet ve kin gerçekleri gören gözleri kör eder.

·        Halk içinde Allah’ı çokça anınız.Bu durum maneviyatı yükseltir, katı kalpleri yumuşatır.

·        Hiç bir günahı küçümsemeyiniz, boş durmayıp çalışınız.Çalışanları Allah sever.Boş gezenler zengin bile olsalar yoldaşları şeytan, kalpleri şeytana konaktır.

·        Her nerede olursanız olunuz sizi Allah’ın gördüğünü  unutmayınız.Allah’tan korkunuz, fenalıklardan sakınınız.

·        Neresi seni dünyaya çekiyorsa, sana Allah’ı unutturuyorsa orası senin helakin için bir tuzaktır.

·        Neresi seni Allah’a yöneltiyorsa, seni düşündürüyorsa orası cennete gitmen için bir duraktır.

·        Emaneti koruyunuz.Zira din de size emanettir, beden de.

·        Her namazın sonunda size hoş gelen bir ibadeti adet edininiz.Örneğin ; birkaç istiğfar çekmek, bir sure yada ayet okumak, Allah’ı zikretmek....

·        Ezanla birlikte camide olunuz, cahiller sizden ilerde bulunmasın.

·        Her ayın tek günlerinde veya en az birinde,onbeşinde ve sonunda olmak üzere oruç tutmaya gayret ediniz.

·        Sakın ölümü unutmayınız, her gece onu hatırlayınız, hesabınızı yapınız, olurki tevbe edince Hak’ta sizi affeder.

·        Nefsinizi daima kontrol altında tutunuz.Düşünün, onu başı boş bırakmayın,zira her fırsatta sizi ateşe götürür.

·        Sakın dünyalığın varsa ona güvenmeyiniz, yoksa çalışıp helalinden elde ediniz, kazandığından fakirlere cömertçe payını veriniz.

·        Kimden ilim tahsil etmişsen O hocan  için daima Allah’tan rahmet ve mağfiret dileyiniz.

·        Başkalarından daha çok çalışıp çok ilim sahibi olunuz.

·        Önce ilim tahsil ediniz, sonra helalinden para kazanıp evleniniz.

·        İlmi bir konuyu  özüne göre düşününüz, öyle karar veriniz, dıştan görünüşe bakıp yanılmayınız.

·        Başkalarından daha ihlaslı ve daha çok ibadet etmedikçe, başkalarından daha çok ihsanda bulunmadıkça rahat etmeyiniz.

·        Mezarlıkları sık sık ziyaret ediniz.Dünya gamından ve nefsin sıkıştırmasından kurtulursunuz.Çünkü nefsin tek korktuğu ve aldatamadığı yer mezarlıktır.Ölenin kendisi olacağını ve azabı tadacağını iyi bilir.

·        Büyük zaatların kabirlerini ziyaret ediniz.Bu zahmetiniz O zaatların size şefaat etmesini sağlar.

·        Bütün işlerde cimrilikten sakınınız.İnsanlığınızı koruyunuz.Güzel huylu ve merhametli olunuz.Ne halde olursanız olun dünyaya rağbeti azaltınız.Kötülükten uzaklaşınız.

·        Her daim nasihat ediniz.

·        Oyun oynanan ( kumar..vb) gibi yerlere, laubali konuşulan meclislere girmeyiniz.

·        Aile arasında adaba dikkat ediniz.

·        Ayıplarını gördüğünüz komşuyu kınamayınız.Sırlarını      açıklamayınız.Çünkü gördüğünüz bu sır size emanettir, emanete hıyanet kötü ve çirkin bir filldir.

·        Çok gülmeyiniz zira kalbiniz kararır.Sakin ve ağırbaşlı olunuz, yürürken başınız önde vakarlı bir şekilde yürüyünüz,aceleci olmayınız.

·        İyi bilinki öfke, düşünceyi, iyi düşünmeyi daraltır.Sonunda insan yanılır.

·        Konuşurken gürleme, bağırıp çağırma, yüksek sesle bile konuşma.

·        Allah’a isyan yolunda kimseye yardımcı olma.

·        Adalet güzel ama Emir’de olursa daha güzeldir, cömertlik güzel ama zenginde olursa daha güzeldir, sabır güzel ama fakirde olursa daha güzeldir, tevbe güzel ama gençlerde olursa daha güzeldir, utanmak güzel ama hanımlarda olursa daha güzeldir.

·        Devlet büyükleriyle ilişkilerinizde ateşten faydalandığınız gibi olun.Uzakça durun, ısınacak kadar yaklaşın.

·        Büyüklerin huzuruna girerken, hem kendi kadrini hemde başkasının kıymetini bilen olun.

·        İlimde hukuki meselelerde sana teklif edilecek işler ancak kendine uygun olanları kabul etki sonuçta başka bir görüşü savunmak zorunda kalmayasın.

·        Cahil zümre arasında ne gülün ne de gülümseyin.

·        Cahil topluluktan sakının, onlarla tartışmaya girmeyin.

·        Çok konuşmayın, sorulanları biliyorsanız cevap verin.Kaynak gösterin ki dinleyenler bunu şüphe ile karşılamasın.

·        Halkın önünde konuşmayın ancak sorulursa cevap verin.

·        Avam ve zenginler arasında dini ve zaruri bilgiye dair sözlerden çekinin.Zira zenginliğe ve mala karşı zaafın var gibi anlaşılmasın.

·        Küçük çocukları seviniz başlarını okşayıp onları sevindiriniz, bu Peygamberimizin emridir.

·        Yol ortasını işgal etmeyiniz.

·        Beyaz giyinmeyi adet edininiz.Zira bu huy sizi daha dikkatli kılar.

·        Padişah huzurunda dahi olsanız Hakkı ve hakikati söylemekten korkmayınız.

·        Padişah sizi hoşlanmadığınız, dininize uymayan bir işe tayin etse kabul etmeyiniz.

·        Bu güzel nasihatlerin herbiri bir Hadis-i Şerifin mealidir. 

Sultan İkinci Murad Han’a Nasihatleri 

Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri Edirne’den ayrılırken kendisinden nasihat isteyen Sultan İkinci Murad Han’a şöyle nasihat etmiştir;

- Tebean içinde herkesin yerini tanı,ileri gelenlere ikramda bulun.İlim sahiplerine hürmet et.

Yaşlılara saygı gençlere sevgi göster.Halka yaklaş fasıklardan uzaklaş,iyilerle beraber ol.Hiç kimseyi küçümseme ve hafife alma.İnsanlığında kusur etme, sırrını kimseye açma, cimri ve alçak insanlarla dostluk kurma.Kötü olduğunu bildiğin hiçbirşeye ülfet etme.Sana birşey sorulursa o soruya herkesin anlayacağı şekilde cevap ver.

Seni ziyarete gelenlere ilminden birşeyler öğret böylece faydalansınlar.Herkes öğrettiğin şeyi anlayıp uygulasın.Bazanda onlara yemek ikram et.İhtiyaçlarını temin et.Onların değer ve itibarlarını iyi tanı kusurlarını görme.

Halka yumuşak davran, müsamaha göster...