HACI BAYRAM-I VELİ TÜRBESİ 

Hacı Bayram-ı Veli Camii’nin güney duvarına bitişik olan türbe, Hacı Bayram-ı Veli’nin öldüğü yıl olan H.833/ M.1429-30 yılında yapılmıştır.Kare planlı ve kubbeli bir yapı olan türbenin güneyinde Fazıl Paşa türbesi,batısında cami avlusu yeralmaktadır.

 
Hacı Bayram-ı Veli türbesi dış görünüşü

 Türbeye giriş batı cephesindendir.Türbe içinde Hacı Bayram-ı Veli’nin sandukası ile birlikte  dokuz adet sanduka bulunmaktadır.Türbenin kurşun kaplı kubbesinin iç yüzeyleri zengin kalemişleriyle süslenmiştir.Kubbe eteğindeki yazıda kuşağında sekiz kez  ‘ La ilahe illallahül Melikül Hakku-l Mübin ’  yazısı tekrarlanmıştır.Bu yazıların arasında küfi yazı ile yazılan bir başka yazı içinde  Celal ve Nebi adları okunmaktadır.  


Hacı Bayram-ı Veli’ye ait sanduka

 
Hacı Bayram-ı Veli türbesi

 
Hacı Bayram-ı Veli türbesi

 
Hacı Bayram-ı Veli türbesinin  kubbesi

 
Hacı Bayram-ı Veli türbesi  kubbe süslemeleri

 
Hacı Bayram-ı Veli türbesi duvar süslemeleri

 Türbe yapısından günümüze kadar gelebilen, ancak bugün Ankara Etnoğrafya Müzesinde bulunan türbenin iç ve dış kapıları türbenin yapıldığı döneme ait olmaları yanında bir çok ahşap tekniğini birarada bulundurması bakımından önemlidir. Kapıların her ikiside türbe ile aynı tarihe yani 15.yüzyıla aittir.

 Oyma tekniği ile işlenmiş dış kapıda aşağıda Türkçe anlamı verilen bir kitabe bulunur.

‘Eğer dünya bir kişi için devam etseydi ( yaratılsaydı) onda ebedi kalacak kişi ancak Allah’ın Resulü ( Muhammed) olurdu.’


Hacı Bayram-ı Veli türbesi dış kapısı

  İç kapı diğerine göre işçilik kalitesi  bakımından daha üstündür.Dikdörtgen kapı kanatlarının ortada kalan bölümlerinde dörder altıgenin içinde küfi yazı ile Allah ve Muhammed yazılmıştır.Bu bölümün üzerindeki üst bölümlerde ise derin oyma tekniği ile her iki kanatta Arapça sülüs ile Yunus Suresi 62.Ayet yazılmıştır.Ayetin Türkçe anlamı ;

 Allah’ın o veli kulları varya ; işte onlar için ne korku ve ne de hüzün vardır. Hacı Bayram-ı Veli türbesi iç kapısı